تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

َشروع نصب بادبندهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

تکمیل نصب، فول پیچ و امپکت پارت یک اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه روند ساخت، تمیزکاری و رنگ آمیزی اسکلت فلزی کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پروژه مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت، تمیزکاری، سند بلاست و رنگ آمیزی قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب تیرهای پارت اول اسکلت پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت اول اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری