ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ساخت ستونهای پروژه اسکلت فلزی توسعه انبار محصول (هولدر) مجتمع نورد بردسیر- شرکت فلات پارس

ادامه نصب تیرهای کنسولی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی امام رضا (ع) خرم آباد

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

مراحل پایانی نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اولیه، شاقولی و فول پیچ تیر و ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل پارت یک اسکلت و شروع ورق ریزی سقف عرشه فولادی پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

ارسال تیر و ستون پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ارسال اولین محموله پارت دو اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

َشروع نصب بادبندهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

تکمیل نصب، فول پیچ و امپکت پارت یک اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه روند ساخت، تمیزکاری و رنگ آمیزی اسکلت فلزی کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پروژه مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت، تمیزکاری، سند بلاست و رنگ آمیزی قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب تیرهای پارت اول اسکلت پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت اول اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع عملیات نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

مراحل نصب تاور کرین پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

مراحل ساخت و تحویل تیر و ستونهای اسکلت پروژه قند شهدای دزفول

ادامه نصب تیرهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

نصب ستون جهت امکان اجرای دیوار حائل اطراف سازه اصلی

شروع نصب ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

اتمام ساخت بخش اول تیرهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند دزفول

بازدید دستگاه نظارت عالیه و مدیر محترم پروژه از روند ساخت پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

تخلیه اولین محموله ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

اجرای لایه دوم رنگ و ارسال اولین محموله ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه مونتاژ و جوش زیرپودری ستونها و سوراخکاری تیرهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

تمیزکاری و رنگ لایه اول و دوم ستونها و تیرهای پروژه پلتفرم سالن تولید مجتمع مس سرچشمه

شروع مونتاژ دستک ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

بازدید نماینده محترم مدیر طرح و مدیر پروژه پیمانکار از روند ساخت ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

بازدید مسئولین کنترل کیفیت شرکت انرژی گستر نصیر و انرشیمی از ستونهای رنگ شده

شروع ارسال ستونها و تیرهای پارت اول بلوک E6 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

بازدید مدیر محترم پروژه مجتمع جام جم ساری از روند ساخت ستونهای پارت یک

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ آمیزی لایه دوم و سوم تیرها و ستونهای پروژه مس سرچشمه

ادامه ساخت ستونهای پارت اول بلوک E6 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

روند ساخت تیرها و تمیزکاری تیر و ستونهای پروژه پلتفرم سالن تولید پروژه مس سرچشمه

ساخت ستونهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ساخت دستگاه ابتکاری جهت افزایش سرعت و سهولت جوشکاری ستونهای لوله ای پروژه مس سرچشمه

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ لایه سوم تیرهای پروژه پلتفرم مس سرچشمه

تیر

ادامه ساخت ستونهای صلیبی پارت ۴ پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت پارت اول بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

شروع نصب بادبندهای پارت اول اسکلت بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت ستون های لوله ای پروژه پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

ساخت ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

شروع ساخت ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت اول بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

شروع حمل پارت اول اسکلت فلزی بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

اتمام نصب تاپ دان اسکلت فلزی پروژه خوابگاه دانشجویی شرکت ساختمانی کیسون و خاتمه قرارداد بدلیل عدم وجود نقدینگی پروژه

 

اتمام نصب سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ سالن مونتاژ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

بازدید مدیران ارشد شرکتهای اسلیم گستر، مشاور اثر، مشاور کوشا طرح شفق و شرکت سیپورت از امکانات کارخانه، مربوط به پروژه ساری

ادامه نصب پارت ۸ و ۹ و سوله پانل سبک بتنی

مراحل پایانی نصب پارت ۵ و ادامه نصب سوله پانل سبک بتنی پروژه پاکدشت

 

ارسال ستونهای سوله پانل سبک بتنی پروژه

ارسال بار ترافیکی مربوط به سله ۷۴۰ پروژه کاغذ سبز خوزستان

بازدید مدیران ارشد کارفرما و مشاور از پیشرفت پروژه کاغذ سبز خوزستان

ادامه نصب تیرهای پروژه تربیت مدرس کیسون

عضویت شرکت پتروپولاد پارس در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

بازدید اقای دکتر مازیار حسینی و‌ هیات همراه از روند پیشرفت پروژه پارت ۴ و ۵

بازدید جناب اقای دکتر مازیار حسینی بهمراه مدیران ارشد شرکت پارس ویرا و بهیاز اندیشان و هیات همراه از پیشرفت پروژه

بازدید اقای دکتر مازیار حسینی و هیات همراه از روند اجرایی پروژه

ادامه نصب پارت ۴ و ۵ سالن مونتاژ

زاد روز دانشمند گرانقدر خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد