نوشته‌ها

مونتاژ اولین خرپا

مونتاژ نهایی اولین خرپای مربوط به جایگاه استادیوم کریکت چابهار، امروز به پایان رسید و مورد تأیید کارشناس محترم پروژه قرار گرفت.

بازدید

امروز مدیرعامل محترم شرکت نسران بهمراه هیأت همراه از مراحل مختلف پروژه استادیوم کریکت چابهار بازدید بعمل آوردند. در ادامه وضعیت پیشرفت فیزیکی و راهکارهای تسریع ساخت در جلسات مشترک مورد بررسی قرار گرفت.