نوشته‌ها

ادامه نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه روند ساخت، تمیزکاری و رنگ آمیزی اسکلت فلزی کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب تیرهای پارت اول اسکلت پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

بازدید مسئولین کنترل کیفیت شرکت انرژی گستر نصیر و انرشیمی از ستونهای رنگ شده

شروع ساخت ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول