نوشته‌ها

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ساخت ستونهای پروژه اسکلت فلزی توسعه انبار محصول (هولدر) مجتمع نورد بردسیر- شرکت فلات پارس

ادامه نصب تیرهای کنسولی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی امام رضا (ع) خرم آباد

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

مراحل پایانی نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری