نوشته‌ها

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ سالن مونتاژ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت