نوشته‌ها

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب پارت اول اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری