نوشته‌ها

ادامه نصب اولیه، شاقولی و فول پیچ تیر و ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری