نوشته‌ها

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

بازدید دستگاه نظارت عالیه و مدیر محترم پروژه از روند ساخت پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

تخلیه اولین محموله ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

شروع مونتاژ دستک ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

بازدید نماینده محترم مدیر طرح و مدیر پروژه پیمانکار از روند ساخت ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ لایه سوم تیرهای پروژه پلتفرم مس سرچشمه

تیر

ادامه ساخت ستون های لوله ای پروژه پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

نمونه کارها