نوشته‌ها

مراحل ساخت و تحویل تیر و ستونهای اسکلت پروژه قند شهدای دزفول

تمیزکاری و رنگ لایه اول و دوم ستونها و تیرهای پروژه پلتفرم سالن تولید مجتمع مس سرچشمه