نوشته‌ها

اجرای لایه دوم رنگ و ارسال اولین محموله ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

تمیزکاری و رنگ لایه اول و دوم ستونها و تیرهای پروژه پلتفرم سالن تولید مجتمع مس سرچشمه

بازدید مسئولین کنترل کیفیت شرکت انرژی گستر نصیر و انرشیمی از ستونهای رنگ شده

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ آمیزی لایه دوم و سوم تیرها و ستونهای پروژه مس سرچشمه