نوشته‌ها

مونتاژ اولین خرپا

مونتاژ نهایی اولین خرپای مربوط به جایگاه استادیوم کریکت چابهار، امروز به پایان رسید و مورد تأیید کارشناس محترم پروژه قرار گرفت.