نوشته‌ها

بازدید نماینده محترم مدیر طرح و مدیر پروژه پیمانکار از روند ساخت ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری