نوشته‌ها

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

بازدید مدیر محترم پروژه مجتمع جام جم ساری از روند ساخت ستونهای پارت یک

ادامه ساخت ستونهای پارت اول بلوک E6 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ساخت دستگاه ابتکاری جهت افزایش سرعت و سهولت جوشکاری ستونهای لوله ای پروژه مس سرچشمه