نوشته‌ها

اتمام ساخت بخش اول تیرهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند دزفول

روند ساخت تیرها و تمیزکاری تیر و ستونهای پروژه پلتفرم سالن تولید پروژه مس سرچشمه