نوشته‌ها

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پروژه مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

شروع نصب ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

تخلیه اولین محموله ستونهای پروژه مجتمع اداری جام جم ساری