نوشته‌ها

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

اجرای لایه دوم رنگ و ارسال اولین محموله ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری

شروع مونتاژ دستک ستونهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری