نوشته‌ها

تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

تکمیل نصب، فول پیچ و امپکت پارت یک اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری