ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ساخت ستونهای پروژه اسکلت فلزی توسعه انبار محصول (هولدر) مجتمع نورد بردسیر- شرکت فلات پارس

ادامه نصب تیرهای کنسولی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی امام رضا (ع) خرم آباد

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول