• نام پروژه

  ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه کارخانه شیرین نوین

 • کارفرما

  شرکت شیرین نوین

 • وزن پروژه

  ۱۲۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۰