• نام پروژه

  ساخت و نصب کارخانه ساخت انسولین کردان

 • کارفرما

  شرکت ساختمانی ژالکه

 • وزن پروژه

  ۶۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۶