• نام پروژه

  گودبرداری و فونداسیون و ساخت اسکلت فلزی پروژه تجاری-مسکونی ناهید

 • کارفرما

  مهندسین مشاور فرهاد رهبری و همکاران

 • وزن پروژه

  ۱۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۶