• نام پروژه

  ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر

 • کارفرما

  پتروشیمی بوشهر

 • وزن پروژه

  ۳۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۶