• نام پروژه

  ساخت پایپرک های فاز ۱۴ پارس جنوبی

 • کارفرما

  سروش انرژی پارسیان (سپکو)

 • وزن پروژه

  ۴۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۱