• نام پروژه

  ساخت و نصب هتل آبعلی

 • کارفرما

  شرکت فولاد ساختمانی ایستا

 • وزن پروژه

  ۲۲۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۲