• نام پروژه

  ساخت و نصب سازه طرح توسعه بیمارستان دی

 • کارفرما

  شرکت فرآیند سازه ایستا

 • وزن پروژه

  ۲۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۵