• نام پروژه

  ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه صاایران

 • کارفرما

  شرکت شار صنعت انرژی

 • وزن پروژه

  ۱۵۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۱