• نام پروژه

  ساخت و نصب ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد

 • کارفرما

  شرکت سیپورت

 • وزن پروژه

  ۳۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  در حال اجرا