• نام پروژه

  ساخت و نصب برج مسکونی خدامی

 • کارفرما

  مهندس امیرآبادیان

 • وزن پروژه

  ۳۰۰۰ تن

 • سال اجرا

  ۱۳۹۷