• نام پروژه

  ساخت و نصب سازه فلزی بخش ۴ و ۵ سالن مونتاژ پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

 • احجام اصلی

  1. ساخت، حمل و نصب سوله صنعتی:  ۱۳۰۰تن 
 • سال اجرا

  تاریخ شروع: آذر ماه ۱۳۹۹

  تاریخ تحویل: بهمن ماه ۱۳۹۹ 

  درصد پیشرفت ۱۰۰%

ادامه نصب سوله جنبی پارت 8 سالن مونتاژ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت 8 و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت …