• نام پروژه

  ساخت و نصب اسکلت فلزی ۸ بلوک ۱۲ طبقه پروژه ۳۲۰ واحدی کوی امام رضا (ع) خرم آباد

 • کارفرما

  شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان

 • دستگاه نظارت

 • احجام اصلی

  1. ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی جوشی: ۳۸۴۰ تن
  2. گروت ریزی
 • سال اجرا

  تاریخ شروع: مرداد ماه ۱۴۰۰

  درصد پیشرفت ۱۶%