در حال حاضر اشتغال و کار آفرینی از جمله نیازهای مهم کشور به حساب می آید. شرکت پترو پولاد پارس کاویان با تدبیر مدیران توانسته در بدترین شرایط، یعنی سالهایی که بازار ایران زیر فشار های شدید تحریم در رکود سختی به سر میبرد، نه تنها نیروهایش را حفظ کند، بلکه آنها را تا ده برابر افزایش دهد.

شرکت ما از سال ۹۱ تا کنون برای بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده و اجازه نداده است عرق شرمندگی بر پیشانی نان آوران خانواده بنشیند.

شعار پترو پولاد پارس کاویان همواره استقبال از حضور محترم کارگران، کارشناسان و متخصصین کشور بوده و هست، از این رو برای شما عزیزان راهی ترتیب دادیم، تا به سادگی چند کلیک رزومه ی کاری خود را برای ما ارسال نمایید تا بابی برای همکاری گشوده شود.

در حال حاضر و با توجه به پروژه های جاری شرکت، موقعیتهای شغلی بشرح زیر وجود دارد:

۱- سرپرست کارگاه نصب: دزفول، ساری، قائنات، خرم آباد

۲- کارشناس اجرا: دزفول، ساری، قائنات، خرم آباد

۳- کارشناس فنی: محل کارخانه

رزومه خود را تکمیل کنید!